Beschermingsbewind

Beschermingsbewind

Census Beheer BV kan voor u een verzoek tot onder bewindstelling bij de kantonrechter indienen, dan wel een bereidverklaring afgeven. Nadat de beschikking is afgegeven door de kantonrechter kan er gestart worden uw financiën te beheren. Het inkomen wordt gestort op een speciaal voor u geopende beheerrekening. Er wordt een budgetplan gemaakt waarin alle vaste lasten, waaronder ook kwartaal- en/of jaarrekeningen worden opgenomen. Er zal wekelijks een vastgesteld bedrag aan leefgeld worden overgemaakt dat u kunt besteden aan o.a. boodschappen. Dit bedrag is afhankelijk van uw inkomen en de hoogte van de vaste lasten. Maandelijks ontvangt u de bankafschriften van uw beheerrekening waarop de ontvangen inkomsten en door Census Beheer BV verrichte uitgaven vermeld staan.

Ook worden belastingzaken voor u geregeld, zoals de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting (box 1) en aanvragen/wijzigingen in huur en/of zorgtoeslag.

De kantonrechter houdt toezicht op het beheren van uw financiën door jaarlijks ter controle de Rekening & Verantwoording op te vragen waarop alle inkomsten en uitgaven van het desbetreffende jaar zijn opgenomen.