Zo werken wij

Zo werken wij

Nadat u zichzelf of uw hulpverlener u heeft aangemeld, telefonisch dan wel via internet, ontvangt u van Census Beheer BV een aanvraagformulier dat u volledig invult en vervolgens aan ons terugstuurt. Op basis van deze gegevens zal een budgetplan worden opgesteld. Op grond van de aangeleverde gegevens zal Census Beheer BV besluiten of zij voor u als budgetbeheerder / beschermingsbewindvoerder kan gaan optreden. In dit geval zal er vervolgens een huisbezoek plaatsvinden, waarin het budgetplan met u wordt besproken. Zodra uw inkomen dan op de, door Census Beheer BV voor u, geopende beheerrekening binnenkomt starten wij met ons werk.